Uw B2B partner in chemische distributie

Duurzaamheid

Een duurzame corporate identity

Wij handelen vandaag voor de dag van morgen. ViVoChem en de BÜFA-groep worden klimaatneutraal.

Een groeiende maatschappelijke verantwoording streeft naar klimaatneutraliteit van product, industrie en transport. In de gehele BÜFA-groep worden dagelijks stappen ondernomen om mens, milieu en omgeving te beschermen. Hiervoor hanteert de BÜFA-groep het volgende strategische plan van aanpak:

  • Bepalen van de corporate carbon footprint (CCF)
  • Verbeteren van de energie-efficiëntie (elektriciteit, verwarming, transport)
  • Reductie van CO2 vervuiling (afvalmanagement, verpakking, recycling)
  • Berekenen van de product carbon footprint (PCF)
  • Compensatie voor CO2 (bebossing, regeneratie van energie, ondersteuning van klimaatbeschermingsprojecten)
  • Communiceren van betrokkenheid

Sinds 2018 meet en berekent BÜFA de Corporate Carbon Footprint (CCF) volgens het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties van 11 december 1997. Hierbij wordt rekening gehouden met alle emissies van de eigen processen, productie en transport/logistiek.

De BÜFA-groep wil de emissies in haar directe invloedssfeer in 2021 klimaatneutraal maken. Concreet betekent dit dat zij op korte termijn verschillende maatregelen zullen blijven nemen om de jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 2.656 ton in de drie bedrijfsgebieden te verminderen en te compenseren.

Groene chemie

Het belang van op duurzame wijze geproduceerde grondstoffen integreert zich steeds verder in de huidige maatschappij. Een ontwikkeling die alleen maar kan worden toegejuicht. Met de focus op een toekomst waarin alleen maar duurzaam geproduceerde grondstoffen worden verhandeld, werkt ViVoChem samen met een ruim aantal leveranciers die transparant zijn in hun productieprocessen en een groot deel van hun producten hebben voorzien van een eco-certificaat. Een kwaliteitskeurmerk dat zich richt op de duurzame totstandkoming van een product.

Onze eco-certificaten

Werk en toekomst

Tevreden medewerkers leveren de grootste meerwaarde. In die gedachtegang biedt ViVoChem haar medewerkers een breed pallet aan oplossingen en voorzieningen ter ondersteuning van de persoonlijke omstandigheden en ter verbetering van de algemene gezondheid.

Hieronder vallen o.a. een maandelijkse vergoeding voor sportactiviteiten, een wekelijkse voorziening van vers fruit, het beschikbaar stellen van bedrijfssportkleding en gesponsorde deelnames aan tal van sportieve activiteiten en evenementen.

ViVoChem haalt actief energievreters weg en zet deze om in motivators. Zo behaalde ViVoChem in 2019 de zesde plaats in "Het Vitaalste Bedrijf van Nederland" en ontving het een "Vitaal Bedrijf 2019" keurmerk. In 2020 mocht ViVoChem zichzelf voor een jaar lang het "Fitste Bedrijf van Twente 2020" noemen.

Een succesvolle combinatie van carrière en privé is bij ViVoChem een vanzelfsprekendheid.

Werken bij ViVoChem

Heeft u een vraag voor ons?

U kunt eenvoudig contact opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.