Uw B2B partner in chemische distributie

De kwaliteit van Vivochem

Neem contact met ons op

Voor bedrijven is het zeer belangrijk dat processen op een veilige en efficiënte manier zijn ingericht. Op deze manier kan de kwaliteit worden gewaarborgd en aan alle vereisten en verwachtingen van klanten worden voldaan. Ook binnen Vivochem is dit onderwerp van groot belang, want werken met chemie moet natuurlijk zo veilig mogelijk gebeuren. Het optimaal inrichten van onze processen zorgt ervoor dat wij de beste service kunnen verlenen aan onze klanten, waarbij we ook nog eens hun veiligheid én die van onze medewerkers waarborgen. Maar wie regelt dit? Maak kennis met onze kwaliteitsafdeling, de afdeling die er achter de schermen voor zorgt dat alles op de voorgrond goed verloopt.

Hoe verzekert Vivochem klanten van een hoge kwaliteit?

De kwaliteitsafdeling is één van de belangrijkste afdelingen binnen iedere organisatie. De invulling van kwaliteit is bij iedere organisatie anders, daarom is het moeilijk een vaste definitie te geven. Bij Vivochem betekent kwaliteit, het waarborgen van de kwaliteit van producten, milieu en de veiligheid. Met andere woorden houden zij zich bezig met vraagstukken omtrent Environment, Safety, Health en Quality (ESHQ). Onze kwaliteitsafdeling bestaande uit de ESHQ-manager, de veiligheidscoördinator en de kwaliteitsmedewerkers zorgen ervoor dat al deze punten worden gewaarborgd.

Vivochem beschikt over het ISO 9001 certificaat. De ISO 9001 staat bekend als dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het is een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee wij kunnen beschrijven hoe wij aan de behoeften van klanten voldoen. Simpel gezegd betekent dit:

  • Dat we kunnen zeggen wat we doen op het gebied van kwaliteit.
  • Doen wat we zeggen.
  • En dat we dit ook kunnen bewijzen dat wij voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en continu verbeteren.

Het ISO 9001 certificaat wordt jaarlijks vernieuwd, daarom vindt er ieder jaar een audit plaats om te onderzoeken of wij aan alle eisen voldoen. Naast het kwaliteitsmanagementsysteem beschikken wij ook over een milieu- en veiligheidsmanagementsysteem. Ons veiligheidsmanagementsysteem zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid binnen Vivochem wordt gewaarborgd. Met het milieumanagementsysteem beheersen en verbeteren we uw prestaties op milieugebied.

Hoe ziet een dag op de kwaliteitsafdeling van Vivochem eruit?

Het is onmogelijk om een vaste planning te hebben op de kwaliteitsafdeling, want iedere dag is anders. De afdeling is continu bezig om de kwaliteit te verbeteren. Dit doen ze door maatregelen te nemen om de kwaliteit te waarborgen, zoals het analyseren van monsters die genomen zijn van onze producten. Of door het analyseren van klachten van klanten, de oorzaak ervan vinden en passende maatregelen voorstellen om herhaling te voorkomen.

Naast het ontwikkelen van systemen op het gebied van kwaliteit voor onze klanten, ontwikkelt onze kwaliteitsafdeling ook systemen op het gebied van veiligheid en milieu. Er wordt geïnventariseerd waar risico's en gevaren zijn. Daarop worden passende maatregelen getroffen, zoals een sprinklersysteem of veiligheidsbewustzijnstrainingen aan de medewerkers. De kwaliteitsafdeling voert deze processen niet altijd zelf uit, maar zorgt ervoor dat deze worden ontwikkeld, gewaarborgd en geoptimaliseerd.

Een ander onderdeel van de werkzaamheden van de kwaliteitsafdeling is het fungeren als vraagbaak. Dagelijks krijgen wij talloze uiteenlopende vragen van onze klanten. Deze vragen gaan vaak over onze producten, regelgeving, processen etc. Onze kwaliteitsafdeling beschikt over veel kennis omdat zij dagelijks nadenken over kwesties binnen de organisatie. Daarom is het van groot belang dat er snel wordt geschakeld om te reageren op de onverwachte zaken die dagelijks voorkomen.

 “Onze kwaliteitsafdeling is een heel hecht team dat korte lijnen hanteert. Hierdoor kan heel snel en krachtig met elkaar worden overlegd om bij moeilijke kwesties tot goede oplossingen te komen.” Zegt één van de kwaliteitsmedewerkers.

Het belang van veiligheid bij Vivochem

We horen u al denken “Vivochem is een chemiebedrijf, zij moeten wel rekening houden met veiligheid vanwege de wetgeving.” Dat is zeker waar, maar wij gaan nog een paar stappen verder. Veiligheid loopt als een rode lijn door de organisatie heen, ook vanuit het Duitse moederbedrijf BÜFA wordt dit meegegeven. 

Veiligheid is niet alleen voor de klant, maar net zo goed voor de organisatie zelf. We letten niet alleen op de veiligheid omdat wetgeving ons dat verplicht. Het gaat verder dan dat, zoals zorgdragen voor de veiligheid in de hele keten waarin Vivochem opereert en onze omgeving. Veiligheid is voor ons een vanzelfsprekendheid” aldus de ESHQ-manager.

Transparantie en duurzaamheid steeds belangrijker

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande rondom een nieuwe omgevingswet. Een belangrijk aspect is dat bedrijven transparanter moeten worden en meer met elkaar moeten communiceren. Het is bijvoorbeeld zo dat bij een wijziging van de milieuvergunning moet worden gecommuniceerd met de omliggende bedrijven. Daarbij moeten de resultaten hiervan ook worden meegenomen in de vergunningsaanvraag.

Op het gebied van duurzaamheid is Vivochem ook zeer actief. zo hebben wij een Ecovadis-rating. Onze kwaliteitsafdeling zorgt ervoor dat onze milieuprestaties in kaart worden gebracht en continue worden verbeterd. Hiermee laten wij zien dat wij de impact van Vivochem op het milieu beheersen, aan de eisen van onze stakeholders voldoen en dat we voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Wij zijn dus druk bezig om nóg transparanter te zijn naar onze klanten toe.

Over Vivochem

Vivochem beschikt over veel ervaring op het gebied van chemische distributie. Daarom weten wij waar onze klanten behoefte aan hebben. Ons doel is om onze allemaal te ontzorgen door middel van goed contact, goede faciliteiten en flexibiliteit. 

Naast chemische distributie is het mogelijk om uw chemicaliën door ons te laten drummen en warehousen. Ons moderne warehouse is voorzien van alle benodigde faciliteiten. Over veiligheid hoeft u zich geen zorgen te maken. Onze PGS hal heeft beschermingsniveau 1, oftewel het hoogste beschermingsniveau. 

Ons assortiment bestaat uit +450 chemische grondstoffen die wij wereldwijd snel en flexibel kunnen afleveren.

Meer informatie

Heeft u een vraag voor ons?

Neem eenvoudig contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen.