Interview met Helen Wester, HR Manager

Het belang van gezondheid binnen Vivochem

Onze werknemers brengen een groot deel van hun tijd bij Vivochem door. Wij vinden het daarom belangrijk om stil te staan bij hun gezondheid. Maar wat doet Vivochem nou eigenlijk om de gezondheid van de medewerkers te bevorderen? En waarom is dit zo belangrijk? In dit interview lees je hoe onze HR manager Helen kijkt naar dit onderwerp.

Wat betekent gezondheid op de werkvloer voor Vivochem?

Gezondheid is alles. Het betekent heel veel en het is iets dat we erg serieus nemen. Bij ons is veiligheid ook erg belangrijk en je ziet dat veiligheid en gezondheid vaak hand in hand gaan.

We hebben een uitgebreid vitaliteitsbeleid. We kijken per medewerker wat diegene op dat moment nodig heeft. In welke levensfase zit diegene en welke behoeften horen daar bij? We hebben veel gesprekken met elkaar om te inventariseren hoe het gaat en proberen zo hierop in te spelen.

Daarnaast bieden we Preventieve Medische Onderzoeken (PMO). Medewerkers kunnen hier vrijwillig eens in de vier jaar aan meedoen. Er wordt dan een uitgebreide medische check-up gedaan.

Wij bieden goede arbeidsmiddelen, zoals zit/sta bureaus. Medewerkers kunnen meedoen aan een lunchwandeling en we hebben wekelijks vers fruit. We proberen sport te stimuleren door een bijdrage te bieden in de contributie en door sportkleding aan te bieden. Ook hebben we een fietsplan waar mensen aan mee kunnen doen. Om daarnaast ontspanning te bevorderen hebben we de kantine helemaal aangepakt met een televisie en een dartbord.

Je noemde al de zit/sta bureaus, kun je ons nog meer vertellen over de aanpak met betrekking tot het bevorderen van ergonomie?

Na het PMO komt er een ergotherapeut hier op de werkplek die iedereen instructies geeft. Ook staan er instructies in het nieuwe personeelshandboek.

Ergonomie is natuurlijk maatwerk. Er zijn verschillende maatregelen voor verschillende functies. Voor kantoorpersoneel hebben wij zit/sta bureaus, voor magazijnpersoneel hebben we instructies voor duwen/trekken/tillen. De ergotherapeut heeft daarnaast aan het vrachtwagenpersoneel laten zien hoe zij de stoel moeten instellen en ook de buitendienstmedewerkers hebben uitleg gehad over hoe zij het best kunnen zitten in de auto.

We hebben een aantal mensen die structureel thuiswerken, zoals de buitendienstmedewerkers. Zij krijgen allemaal een zit/sta bureau aangeboden. Ook mensen die af en toe thuiswerken bieden wij een goede werkplek aan, naar behoefte. Voor hun thuiswerkplek worden er bijvoorbeeld beeldschermen geregeld.

Vivochem doet veel voor de gezondheid. Waarom vindt Vivochem het belangrijk om vitale en gezonde medewerkers te hebben?

Als mensen gezond zijn en goed in hun vel zitten zijn ze blijer en daarmee ook productiever. Het is natuurlijk belangrijk om het ziekteverzuim naar beneden te halen, maar wij trekken gezondheid veel breder. Vooral in deze krappe arbeidsmarkt streven wij er naar dat wij onze mensen houden en dat we weinig verloop hebben. We kijken hierom niet alleen naar de gezondheid, maar we vinden het ook belangrijk dat onze werknemers blij worden van wat ze doen. Het doel is dat werken niet alleen energie kost, maar ook energie geeft!

Hoe vergroot Vivochem het bewustzijn over gezondheid op het werk onder werknemers?

Dit vloeit vaak voort uit het PMO. Bij het PMO zitten ook vragenlijsten en een afsluitend gesprek met degene die het PMO afneemt. Dan wordt er gekeken welke signalen er zijn en wat iemand daaraan kan doen. Daarnaast hebben we vooral aandacht voor de individuele medewerker. We hebben bijvoorbeeld ook een vertrouwenspersoon.

De veiligheid is hier het allerbelangrijkste. We hebben een hele uitgebreide RI&E. Je merkt dat de veiligheidscultuur er daardoor goed in zit bij iedereen. Als iemand van de trap loopt zonder de leuning vast te houden, worden collega's bijvoorbeeld geacht diegene daar op te attenderen. Het is hier heel normaal dat je elkaar op dat soort dingen aanspreekt. Je merkt dat de aandacht voor gezondheid hier uit voort komt; gezondheid ligt bij ons in het verlengde van veiligheid.

In 2020 was Vivochem het ‘Meest fitte bedrijf van Twente’, waaruit blijkt dat Vivochem dit nog steeds hoog in het vaandel heeft staan?

We proberen nog steeds sporten te stimuleren met bijvoorbeeld sportkleding, maar het is meer dan dat. Er was bij deze wedstrijd ook veel aandacht voor energiegevers en de psychosociale belasting van werk. Daar hebben wij nog steeds veel aandacht voor, want blije mensen zijn belangrijk. 

"Het doel is dat werken niet alleen energie kost, maar ook energie geeft!"

We hebben ook een paar vragen over de mentale gezondheid op de werkvloer. Hoe wordt er bij Vivochem omgegaan met de mentale gezondheid van werknemers?

We kijken naar de mens achter de medewerker en hebben aandacht voor de werk-privébalans. Daarnaast staan we stil bij het werkgeluk van medewerkers en vinden we het belangrijk dat onze mensen met plezier naar het werk gaan.

We hebben veel aandacht voor de individuele medewerker en wat diegene op dat moment nodig heeft. Daarbij is het voor elke medewerker anders wat zij graag willen en wat binnen hun functie mogelijk is. We proberen flexibel mee te bewegen wanneer het kan; er moeten wel echt zware bedrijfsbelangen meewegen willen we nee zeggen.

Als je jonge kinderen hebt die je graag naar school wilt brengen, dan mag je gerust wat later beginnen als de functie dit toelaat. Een ander voorbeeld is dat onze chauffeurs veel overuren maken, dus met hen hebben wij het zo geregeld dat zij hun overuren mogen inruilen voor een vaste vrije dag of vrije middag. Medewerkers die bijna met pensioen gaan mogen aan een soft landing deelnemen; zij kunnen dan met een hele aantrekkelijke regeling al wat eerder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw en dergelijke. Ook als mensen graag een langere periode weg willen kijken we wat mogelijk is. Parttime werken kan ook als iemand dat graag wil. Het verschilt dus heel erg, maar wij kijken altijd naar wat voor het individu op dat moment een goede oplossing is.

Merk je ook dat mentale gezondheid steeds meer een thema wordt?

Ja, ik denk dat de maatschappij is veranderd. Alles gaat tegenwoordig op een hoog tempo en mensen hebben daardoor te weinig tijd om hun batterij weer op te laden. Ik denk dat je dit zo veel mogelijk op kan vangen door op het werk te zorgen dat medewerkers zo weinig mogelijk stress hebben. Daarom vinden wij het belangrijk dat je hier kunt ontspannen in bijvoorbeeld de kantine of met een lunchwandeling. Ook is het belangrijk om te anticiperen als iemand een signaal geeft dat diegene te druk wordt.

Ook zie je tegenwoordig vaker dat mensen graag parttime willen werken of een dag willen thuiswerken. Je mag bij ons ook een dag thuiswerken als de functie het toelaat.

"We hebben veel aandacht voor de individuele medewerker en wat diegene op dat moment nodig heeft."

Wat zijn dingen in het verleden gedaan werden omtrent gezondheid die het meest bereikt hebben voor Vivochem en haar werknemers?

Ik denk toch wel het stimuleren van het sporten. Toen we begonnen met de sportkleding gingen er veel mensen meedoen met hardloopwedstrijden zoals de Twenterandrun. Op dat moment waren er een paar mensen heel fanatiek aan het hardlopen en zij namen veel mensen mee op sleeptouw. Iedereen was echt heel sportief bezig.

Op dit moment zien we dat de individuele gesprekken waarin we kijken wat iemand nodig heeft ook echt zijn vruchten afwerpen. Van werknemers krijgen we vaak te horen dat ze het fijn vinden dat wij goed meedenken. Het wordt gewaardeerd dat we ons best doen om in oplossingen te denken.

Zijn er specifieke uitdagingen of trends op het gebied van gezondheid op het werk waar jullie momenteel mee te maken hebben?

Ja, dat was een tijdje wel de mentale belasting. Niet eens zozeer de belasting vanuit het werk, maar vooral de combinatie van werk en privé en bijvoorbeeld kinderen en een huishouden. Mensen hebben tegenwoordig gewoon heel veel te doen. Dit heb ik een tijdje meer gezien, maar ik vind dat dit nu wel minder wordt.

Momenteel zitten we in een positieve flow; we hebben een goede personeelsbezetting en heel weinig verloop. Je merkt dat mensen het fijn vinden dat die rust er is. En het komt de teamspirit ten goede.

Wat zouden jullie in de toekomst nog willen doen op het gebied van gezondheid?

Het liefst zou ik hier een stilteruimte willen hebben waar je je kunt terugtrekken. Hier moet dan een fijne stoel komen te staan waarin je een powernap zou kunnen doen. Als iemand dan bijvoorbeeld hoofdpijn heeft, kan diegene even rustig gaan zitten of liggen. Ook zou dit een goede plek zijn waar iemand ongestoord kan kolven.

Daarnaast willen we graag een sportruimte. We hebben hier op dit moment niet genoeg ruimte voor, maar dat willen we wel heel graag.

Helen, ontzettend bedankt voor je tijd! We zijn heel benieuwd wat de toekomst nog te bieden heeft voor Vivochem op het gebied van (mentale) gezondheid