"Chemie kan de oplossing zijn voor duurzaamheid!"

Interview met Felix Thalmann, CEO van de BÜFA Group

Duurzaamheid, een groot aspect in ons dagelijks leven

Duurzaamheid wordt een steeds groter aspect in ons dagelijks leven. Maar niet alleen binnen huishoudens maar ook binnen bedrijven. In het interview met Felix Thalmann, bespreken wij hoe belangrijk duurzaamheid is voor bedrijven door te focussen op een bedrijf die handelt in chemicaliën namelijk de BÜFA Group.

Felix Thalmann, heeft samen met de BÜFA Group een duidelijke visie als het aankomt op duurzaamheid. Al meer dan 30 jaar hecht BÜFA waarde aan duurzaamheid: 

“We hebben altijd al gezegd dat de mensen en de natuur moet worden beschermd. Daarnaast zien we duurzaamheid niet als een ecologisch probleem, vaak staat dit in verband met de economie, ecologische gedeelte en het sociale aspect. In het verleden hebben wij waarschijnlijk al deze drie aspecten niet als gelijken behandeld wat we vanaf nu wel zullen doen.” 
Aldus Thalmann.

Ondanks dat de BÜFA Group al meer dan 30 jaar rekening houdt met duurzaamheid, worden er jaarlijks verschillende doelen gesteld. Zoals CO2 en klimaat neutraal worden, het hergebruiken van water, ervoor zorgen dat de chemicaliën niet in de natuur beladen en als laatste de wens om het opwekken van energie doormiddel van hernieuwbare hulpbronnen. Dus genoeg mooie doelen die dit jaar nog moeten worden behaald! Hoe BÜFA deze doelen gaat halen? Volgens Thalmann is BÜFA al klimaat neutraal: “We kunnen vandaag de dag zeggen dat wij Klimaat neutraal zijn door verscheidende certificaten. We hebben nog wel verschillende projecten lopen om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook compenseert BÜFA projecten die zich bezighouden met het planten van bomen en hernieuwbare energie. Verder zijn wij zelf van BÜFA bezig met een project gemaand BÜFA Green. Twee specialisten binnen BÜFA werken cross company, verschillende initiatieven in verschillende afdelingen worden toegepast en wordt er gewerkt aan oplossingen, allemaal om BÜFA nog duurzamer te maken! Zo meten we onze carbon footprint, niet alleen binnen ons bedrijf maar ook van onze producten”.

Maar hoe wordt een bedrijf dat handelt in chemicaliën nou duurzaam?

Chemicaliën dragen inderdaad bij aan het probleem duurzaamheid. BÜFA investeert dan ook als bedrijf in projecten die bijdragen en een meer duurzamere wereld, naar het steunen van deze projecten, ondernemen ze zelf ook het een en ander met haar eigen project BÜFA Green. Maar wat men niet weet is dat chemicaliën ook de oplossing tot een duurzame wereld kan zijn! En BÜFA helpt graag mee om dit wereldprobleem op te lossen. 

Bekijk hier het volledige interview met Felix Thalmann over chemie als de oplossing voor duurzaamheid.