Revolutionair voor (industrieel) afvalwater!

Revolutioneer uw afvalwaterzuivering met FerSol®: Duurzaam, efficiënt en circulair

Wanneer u FerSol® inzet voor de zuivering van uw afvalwater, maakt u het proces duurzamer, energiezuiniger en bent u in staat om water circulair in te zetten voor uw industriële proces. Neem deel aan de groene industriële revolutie en reinig uw afvalwater groen, efficiënt en circulair met FerSol®. 

FerSol® is Sodium Ferraat(VI) in vloeibare vorm. Het is direct toe te passen op vervuild water. Ferraat(VI) vervangt meerdere essentiële processen in afvalwaterzuivering, waardoor minder processtappen en minder chemicaliën nodig zijn. Ferraat(VI) is de sterkste oxidant ter wereld. Het bindt daarnaast de deeltjes van het restproduct beter aan elkaar. Hierdoor blijft er minder en zeer compacte sludge over. Ook maakt het schadelijke stoffen in het water onschadelijk zoals bacteriën, schimmels en virussen. Zelfs stoffen die moeilijk te verwijderen zijn zoals pesticiden, fosfaat, arseen, cyanide, ammonia, CZV, olie, chloride, koolwaterstoffen, zware metalen en zwavelverbindingen, worden verwijderd door Ferraat(VI). Hierdoor wordt restwater in de meeste gevallen herbruikbaar. 

Als u een order plaatst wordt u ook ondersteund in de toepassing van FerSol® en andere uitdagingen die u heeft op het gebied van waterzuivering. 

De kracht van Ferraat(VI)

Revolutionaire waterzuivering met FerSol® ziet er als volgt uit:

  • Groen: Ferraat(VI) maakt het eenvoudig om te verduurzamen. Door FerSol® is het niet meer nodig om gebruik te maken van chemicaliën die lastig zijn om te verwijderen uit het water en veel energie verbruiken. Dit komt doordat Ferraat(VI) milieuvriendelijk, krachtig en biologisch afbreekbaar is.
  • Efficiënt: Ferraat(VI) reageert met opgeloste stoffen, waardoor zij bezinken. Dit heeft als bijeffect dat sommige bacteriën, schimmels en virussen worden geëlimineerd.
  • Circulair: Na het gebruik van FerSol® is het restwater puur dat het voor een groot gedeelte terug kan worden gebracht in uw productieproces. Sterker nog, soms kan de sludge zelfs als grondstof worden hergebruikt waardoor het restwater niet meer hoeft te worden geloosd. Zo draagt u ook bij aan de circulaire wereldeconomie.

Ferr-Tech, Vivochem en duurzaamheid

Wij zijn nu preferred supplier van Ferr-Tech producten. Dit houdt in dat Vivochem exclusief Ferr-Tech producten gaat verkopen. Vivochem levert al een tijdje grondstoffen aan Ferr-Tech, maar na een overleg over strategische zaken werd er in gezien dat er meer in zat. Zoals u weet staan duurzame en groene chemie centraal bij Vivochem, daarom nemen wij samen met Ferr-Tech deel aan de groene industriële revolutie.

Vraag vrijblijvend een demo aan voor FerSol®

FerSol® is op dit moment de revolutie op het gebied van (industrieel) waterzuivering. Door baanbrekend onderzoek kan afvalwater groen, efficiënt en circulair gezuiverd worden. Benieuwd wat het voor uw afvalwater kan betekenen? 

Neem dan contact op met William, onze water treatment specialist. Hij zal dan verder met u onderzoeken op welke wijze FerSol® toegepast kan worden binnen uw processen.

Mail: w.vansteenbruggen@vivochem.nl
Telefoon: +31 6 45928438