Chemie blog

ADR opslag / Warehousing

In de chemiebranche is veiligheid, zoals u weet, zeer belangrijk. Om deze reden mogen chemicaliën niet zomaar worden opgeslagen en vervoerd en moeten veel regels worden nageleefd. Bij Vivochem zijn wij gespecialiseerd op dit gebied. Naast veilige verpakkingen, is het belangrijk dat het warehouse zelf ook veilig is. Onze moderne ADR-hal maakt het mogelijk chemicaliën veilig op te slaan. Bent u benieuwd naar wat ADR warehousing inhoudt en wat Vivochem hierin voor u kan betekenen? Lees dan verder.

Wat is ADR?

Bij het transporteren is het belangrijk dat alle betrokkenen veilig zijn. Om dit op een veilige manier te kunnen regelen, zijn gevaarlijke stoffen onderverdeeld in 9 gevarenklassen. Deze gevarenklassen staan bekend als de ADR-klassen. De afkorting ADR staat voor Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. In Nederland wordt de VLG, oftewel het reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen gehanteerd. Dit is de Nederlandse vertaling van ADR, deze bevat overigens ook zaken die specifiek zijn gericht op het Nederlandse grondgebied. Elke gevarenklasse heeft zijn eigen regels waaraan voldaan moet worden om de stoffen te mogen opslaan en vervoeren. Het ADR omvat verschillende eisen op het gebied van:

  • Criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen
  • Vervoersvoorwaarden
  • Eisen aan verpakkingen en tanks
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Er zijn in Europa regels afgesproken over het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Het betreft een Europees verdrag dat ook geldt bij binnenlands vervoer. Het verdrag tussen 39 Europese landen is gesloten op 30 september 1957 en is ingegaan op 29 januari 1968. Om de twee jaar worden de regels aangepast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

Welke ADR klassen zijn er?

Zoals eerder gezegd zijn gevaarlijke stoffen onderverdeeld in 9 gevarenklassen, de ADR-klassen. De grondstoffen in dezelfde klasse hebben hetzelfde hoofdgevaar. Per klasse is er een verdere onderverdeling. Om het overzichtelijk te maken voor u, hebben wij een overzicht gemaakt:

 

ADR1: Ontplofbare stoffen en voorwerpenADR5.2: Organische peroxiden
ADR2: Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassenADR6.1: Giftige stoffen
ADR3: Brandbare vloeistoffenADR6.2: Infectueuze stoffen
ADR4.1: Brandbare vaste stoffenADR7: Radioactieve stoffen
ADR4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffenADR8: Bijtende stoffen
ADR4.3: Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelenADR9: Overige (milieu) gevaarlijke stoffen
ADR5.1: Oxiderende stoffenADR9.1 : Batterijen

Bij Vivochem kunnen wij de volgende ADR-klassen veilig voor u opslaan: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9

Opslag in onze PGS 15 hal

Wist u dat wij beschikken over een moderne PGS 15 hal? In de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) staan regels over het opslaan van gevaarlijke stoffen. Wij vinden het zeer belangrijk dat chemicaliën veilig worden opgeslagen. De PGS 15 richtlijnen maken het voor ons mogelijk om de risico’s van de opslag van chemicaliën te beheersen. De richtlijnen hebben betrekking tot de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid in het magazijn. Hierdoor zijn onze klanten en buren ervan verzekerd dat alle chemicaliën binnen de muren van Vivochem veilig worden opgeslagen.

In de PGS wordt onderscheid gemaakt tussen de opslag van minder dan 10 ton chemicaliën en opslag van meer dan 10 ton chemicaliën. In de PGS zijn een aantal punten opgenomen die zeer belangrijk zijn bij het opslaan van chemische grondstoffen, namelijk:

  • Sommige ADR-klassen mogen niet bij elkaar opgeslagen worden.
  • Deuren en wanden moeten brandwerend zijn.
  • De chemicaliën moeten geëtiketteerd worden, zodat je weet waar je mee te maken hebt.
  • Gelekte en gemorste vloeistoffen moeten opgevangen kunnen worden.
  • De vloeren mogen geen vloeistoffen doorlaten.
  • Er mag geen directe verbinding met de riolering of bodem zijn.

Beschermingsniveau 1

Ons warehouse heeft het beschermingsniveau 1, het hoogst haalbare beschermingsniveau. Dit betekent dat het is voorzien van een verplicht Vast opgesteld Brandbeheersings- en Brandblussyteem (VBB). Het is bij beschermingsniveau 1 belangrijk dat er een branddetectie-systeem met een doormelding naar een alarmcentrale aanwezig is. Hierdoor mogen wij chemische grondstoffen voor u opslaan. Het verplichte (semi) automatisch blussysteem zorgt ervoor dat wij een brand in het beginstadium snel kunnen detecteren en blussen. Dit wordt gedaan door middel van onze sprinklerinstallatie.

Over Vivochem

Vivochem is dé B2B-partner op het gebied van distributie, opslag, drumming en export van verpakte grondstoffen. Wij hebben meer dan 130 jaar ervaring in de chemische distributie en kunnen u dus verzekeren van geruime kennis, expertise en know-how. Wij staan klaar om u te helpen met al uw processen.

Onze ruime warehouse, maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan taken uit te voeren. Zo kunnen wij chemicaliën voor u afvullen en exporteren. Heeft u geen plek, of mag u geen chemische grondstoffen opslaan op uw locatie? Geen zorgen, wij slaan uw chemische grondstoffen op in ons moderne warehouse met meer dan 9000+ palletplaatsen. 

Meer informatie

Heeft u een vraag voor ons?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor ADR-opslag in ons warehouse? Neem contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen en wij vertellen uw graag meer over onze warehousing faciliteiten.