Chemie blog

ADR opslag / Warehousing

ViVoChem beschikt over een moderne ADR-hal voor de opslag van (gevaarlijke) chemicaliën. In deze blog leggen we uit wat ADR Warehousing is en geven we een overzicht van de soorten chemische grondstoffen die opgeslagen kunnen worden bij ViVoChem.

Warehousing is de Engelse term voor het opslaan van goederen die later worden gedistribueerd. Chemische grondstoffen kunnen bij ons ter opslag geleverd worden als stukgoed of vloeibaar per tankwagen. Wanneer de chemische grondstoffen per tankwagen worden aangeleverd, kunnen wij deze voor u afvullen in de gewenste verpakking.

Meer lezen over onze verpakkingsmogelijkheden voor chemie? Lees onze blog over verpakkingen.

Wat is ADR?

Om het transport van gevaarlijke stoffen goed en veilig te kunnen regelen zijn gevaarlijke stoffen onderverdeeld in 9 gevarenklassen. Deze gevarenklassen worden ook wel ADR-klassen genoemd. ADR staat voor Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Elke gevarenklasse heeft zijn eigen regels waaraan voldaan moet worden om de stoffen te mogen opslaan en vervoeren.

Er zijn in Europa regels afgesproken betreffende het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Het betreft een Europees verdrag die ook geldt bij binnenlands vervoer. Het verdrag tussen 39 Europese landen is gesloten op 30 september 1957 en is ingegaan op 29 januari 1968. Om de twee jaar worden de regels aangepast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

Basisnet

Naast de Europese regels gelden er bij het vervoer binnen Nederland ook de regels van het basisnet. Het basisnet is ontstaan om de veiligheid van omwonenden te garanderen. In het basisnet wordt per traject beschreven wat het risico is van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als het risico te hoog is, mogen er dicht bij het betreffende traject geen woningen, ziekenhuizen, basisscholen of verpleeghuizen staan. Jaarlijks wordt gekeken of de risico`s beschreven in het basisnet zijn veranderd.

Welke ADR klassen zijn er?

Chemische grondstoffen zijn onderverdeeld in verschillende gevarenklassen, waarbij geldt dat de grondstoffen in dezelfde klasse een gelijk hoofdgevaar bezitten. Per klasse is er een verdere onderverdeling. 

 

ADR-klassen 1, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2  en 7 worden niet opgeslagen bij ViVoChem.

 ADR1: Ontplofbare stoffen en voorwerpenADR5.2: Organische peroxiden
ADR2: Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassenADR6.1: Giftige stoffen
ADR3: Brandbare vloeistoffenADR6.2: Infectueuze stoffen
ADR4.1: Brandbare vaste stoffenADR7: Radioactieve stoffen
ADR4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffenADR8: Bijtende stoffen
ADR4.3: Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelenADR9: Overige (milieu) gevaarlijke stoffen
ADR5.1: Oxiderende stoffen 

Moderne PGS 15 hal bij ViVoChem

In de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) staan regels over het opslaan van gevaarlijke stoffen. De richtlijnen hebben betrekking tot de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieu veiligheid in het magazijn.

Er wordt in de PGS onderscheid gemaakt tussen opslag van minder dan 10 ton chemicaliën en opslag van meer dan 10 ton chemicaliën. In de PGS zijn er enkele punten opgenomen met betrekking tot basisvoorzieningen, namelijk:

·         Sommige ADR-klassen mogen niet bij elkaar opgeslagen worden.

·         Deuren en wanden moeten brandwerend zijn.

·         De chemicaliën moeten geëtiketteerd worden, zodat je weet waar je mee te maken hebt.

·         Gelekte en gemorste vloeistoffen moeten opgevangen kunnen worden.

·         De vloeren mogen geen vloeistoffen doorlaten

·         Er mag geen directe verbinding met de riolering of bodem zijn.

 

Beschermingsniveau 1

ViVoChem heeft een opslaghal met beschermingsniveau 1, het zwaarste beschermingsniveau. In een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 kunnen de meest risicovolle gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Het primaire uitgangspunt van beschermingsniveau 1 is dat een brand in het beginstadium snel gedetecteerd en geblust kan worden. In een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 moet daarom een (semi-) automatisch blussysteem aanwezig zijn. Bij ViVoChem is een sprinklerinstallatie aanwezig. Daarnaast is het bij beschermingsniveau 1 belangrijk dat er een voor het blussysteem geschikte branddetectie aanwezig is met een doormelding naar een alarmcentrale.

Heeft u een vraag voor ons?

Meer weten over onze ADR Warehousing? Neem contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen en wij vertellen uw graag meer over onze Warehousing faciliteiten.