Wereldwaterdag

Interview met Judith le Fèvre | Co-owner Ferr-Tech

Elk jaar wordt er in de wereld aandacht gevraagd voor meer bewustwording van het mondiale waterprobleem. Daarom heeft de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Internationale Wereldwaterdag. In november 2022 is Vivochem een samenwerking gestart met Ferr-Tech, een innovatieve start-up die een revolutionair product heeft ontwikkeld om afvalwater te kunnen reinigen. 

Nu, 2 jaar later, is Ferr-Tech uitgegroeid naar een scale-up met veel potentie in de waterzuiveringsindustrie. We zien Ferr-Tech als één van de innovaties in de watertechnologie die kan bijdragen aan het oplossen van het wereldwijde waterprobleem. 

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag hebben we Co-owner van Ferr-Tech, Judith le Fèvre, een aantal vragen gesteld over het belang van Wereldwaterdag, de ontwikkeling van FerSol® en hoe ze de toekomst van (afval)water voor zich ziet.

Wat houdt Wereldwaterdag voor jullie in en waarom is het belangrijk om deze elk jaar te organiseren?

Ik ben van mening dat waterschaarste een van de meest bepalende thema's is van de 21e eeuw, aangezien er zonder water geen leven is. Er is slechts een beperkte hoeveelheid water beschikbaar, daar kunnen we niet meer van maken. We hebben water nodig voor de voedselproductie. Aangezien water essentieel is voor leven, is het van groot belang dat we nu aandacht besteden aan dit probleem.

De industrie verbruikt enorme hoeveelheden water. Van al het industriële afvalwater in Europa wordt slechts 3% hergebruikt. De rest van het water wordt geloosd. Een systeem in je huis bouwen waarmee je bijvoorbeeld je douchewater hergebruikt is heel goed. Maar als je kijkt naar de hoeveelheden water die de industrie verbruikt, kan er nog heel veel meer worden bereikt door hierop te focussen. Met FerSol® kunnen we daar een bijdrage aan leveren omdat wij water zuiveren en schoner lozen of geschikt maken voor hergebruik. 

Wij hebben het gezamenlijke doel bij Ferr-Tech om hier een bijdrage aan te leveren en een deel van deze puzzel op te lossen. Dat is de reden dat wij dagelijks ons bed uitstappen en met veel energie naar ons werk gaan! We beseffen ons maar al te goed dat we meer innovatieve watertechnologieën nodig hebben om een bijdrage te leveren aan dit probleem en wij willen graag één van deze oplossingen zijn. We vinden het dan ook een goed initiatief dat er op Wereldwaterdag extra aandacht voor dit probleem wordt gevraagd.

Goed om te horen dat Ferr-Tech zich inzet voor een duurzame toekomst. Kun je meer vertellen over hoe FerSol® is ontstaan en waarom dit een belangrijke innovatie is in de ontwikkeling naar schoner afvalwater?

FerSol® is “Ferraat (VI)” in vloeibare vorm. Ferraat (VI) is eigenlijk al decennialang bekend als een hele krachtige en groene chemie voor afvalwaterbehandeling. In de wetenschap vind je talloze wetenschappelijke artikelen die over vele jaren heen laten zien wat de effectiviteit is van Ferraat(VI) in afvalwaterbehandeling. 

In het verleden was het echter niet stabiel en houdbaar. Eén van mijn compagnons heeft als onderwerp voor zijn masterthesis een methode ontdekt om dit wel op een houdbare en stabiele wijze te produceren. Doordat wij het nu houdbaar en stabiel kunnen produceren kunnen we ook daadwerkelijk een bijdrage leveren in de industrie.

Kun je meer vertellen over de werking van FerSol® op afvalwater? Waarom werkt het zo goed ten opzichte van andere chemicaliën?

Ferraat (VI) heeft een zeer hoog redoxpotentiaal; het fungeert als een oxidatiemiddel . Chloor is bijvoorbeeld ook een oxidant. FerSol® is daarentegen een groene, milieuvriendelijke chemie. Het is daarbij ook 63% sterker dan chloor. Zodra je FerSol® aan afvalwater toevoegt reageert het met het afvalwater en zorgt het voor een hele sterke oxidatiekracht, waardoor we allerlei verontreiniging oxideren. De verontreiniging vormt zich tot een vlok en daalt neer in een sludge. Naar verloop van tijd kan het schone water van de sludge worden gescheiden. 

''Doordat wij het nu houdbaar en stabiel kunnen produceren kunnen we ook daadwerkelijk een bijdrage leveren in de industrie.''

Indrukwekkend dat FerSol® zo veel groener is dan andere oplossingen. In welke industrieën heeft FerSol® tot nu toe resultaten weten te behalen?

FerSol® is in heel veel industrieën toepasbaar. Het is misschien wel even goed om uit te leggen: We verkopen FerSol® als chemie voor afvalwaterbehandeling, maar ook als detergent voor wasprocessen. We zijn bijvoorbeeld succesvol in Polymer Recycling Plants. We kunnen plastic flakes van huishoudelijk afval wassen en de wastemperaturen drastisch verlagen. Daarnaast wordt er veel minder chemie gebruikt in het wasproces. We zien de Polymer Recycling Plants als een grote markt waar wij veel kunnen bereiken en bijdragen aan meerdere duurzaamheidsdoelstellingen. Ook behalen we mooie resultaten in de krattenwasserijen. Een voorbeeld van kratten die wij kunnen reinigen zijn vleeskratten. We kunnen de kratten op een lagere temperatuur wassen met minder schadelijke chemie. 

Een andere markt waar we resultaten behalen is de glastuinbouw, met het reinigen van de kassen bij teeltwisselingen. Ook in de zuivelindustrie reinigen we afvalwater, maar bijvoorbeeld ook het leidingwerk, tanks en productielijnen door middel van Cleaning in Place (CIP) met FerSol®. Momenteel zijn we ook nog werkzaam in de visverwerkingsindustie waar we machines schoonmaken waardoor ze veel minder last hebben van listeria en verstoppingen en machines bovendien veel schoner blijven door het reinigen met FerSol®.

Daarnaast zijn we altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Voorbeelden zijn in de papier- en staalindustrie. Er zijn veel nieuwe applicaties in ontwikkeling die nog niet klaar zijn voor de markt maar waar we in de toekomst ook potentie in te zien om een duurzame impact te maken met FerSol®.

Hoe kunnen bedrijven erachter komen of hun afvalwater ook geschikt is voor FerSol?

We krijgen veel testaanvragen van bedrijven uit verschillende industrieën die FerSol® willen testen. Het ene bedrijf wil zware metalen uit het water halen, bij de andere bedrijf is Chemisch zuurstofverbruik (CZV) een probleem. Bij weer een ander bedrijf gaat het om vanadium in het water.

De uitdaging wordt door de klant eerst bij ons neergelegd . We doen literatuuronderzoek en vragen vervolgens altijd om een sample afvalwater. In ons eigen lab onderzoeken we welke resultaten we kunnen bereiken op het specifieke sample met FerSol®. We kijken of we een oplossing kunnen bieden om die specifieke verontreiniging uit het water te kunnen krijgen. 

De resultaten uit het onderzoek delen we vervolgens met de klant. Het komt soms voor dat de klant de resultaten wil legitimeren door het naar een extern lab te sturen. Als de onderzoeken succesvol blijken starten we meestal met een pilot test. Een vervolgstap na een succesvolle pilot test kan zijn dat we het grootschalig gaan testen, maar FerSol® kan ook direct toegepast worden in het proces. Het is voor ons vaak maatwerk en afhankelijk van de processen en afvalwater van de klant.

Ferr-Tech is razendsnel van Start-up naar Scale-up gegaan. Wat zijn de hoogtepunten tot nu toe geweest?

De lancering van onze innovatieve oplossing is natuurlijk al een mijlpaal op zich. We zijn daarna op zoek gegaan naar een geschikt pand, hebben een waterlab ingericht en zijn begonnen met het bouwen van onze website en het benaderen van onze eerste ‘launching customers’. Het proces om een bedrijf vanuit niks op te bouwen vond ik heel gaaf. De groei ging erg snel en de hoogtepunten volgden zich in rap tempo op.

Een echt groot hoogtepunt is voor ons natuurlijk het winnen van de KVK innovatie award. 300 bedrijven hadden zich ingeschreven voor deze prijs. Dat wij van al deze bedrijven het meest innovatieve bedrijf zijn geworden is heel erg bijzonder. Daar zijn we heel erg trots op!

Naast de KVK innovatie award, hebben we ook de WIS Award gewonnen. Deze prijs was extra bijzonder aangezien het geen publieksprijs was, maar de winnaar bepaald werd door een vakjury uit de watertechnologie. Dat zo’n jury FerSol® ziet als een veelbelovende innovatie in de watertechnologie is een echt hoogtepunt.

Andere bijzondere momenten zijn voor mij de uitbreiding van ons team, het kunnen binden van talenten aan ons team en de eerste leveringen naar Ameri ka. Eigenlijk zijn er nog veel meer hoogtepunten in korte tijd. Ik kan nog wel eventjes doorgaan!

We zijn in contact gekomen doordat we grondstoffen inkochten bij Vivochem. Op dat moment zochten we al een partner die onze warehousing, sales en logistiek zou willen uitvoeren aangezien hier niet onze focus ligt. We vonden het belangrijk dat een potentiële partner ook een sterke focus had op duurzaamheid. Daarnaast keken we naar de kwaliteit van het logistieke netwerk en de kennis van het leveren van chemie aan de industrie. Bij Vivochem zagen we al deze aspecten terug. 

De match met Vivochem was er direct. We zijn de samenwerking gestart door Vivochem eerst onze “Preferred Supplier” te maken. De samenwerking verliep direct zo goed dat we met het moederbedrijf van Vivochem, BÜFA, in gesprek zijn gegaan. Dit heeft er toe geleid dat we in november een jaar geleden een minority share hebben verkocht aan BÜFA. Naast dat ze onze partner zijn in warehousing, distributie en sales, hebben ze nu ook een aandeel in Ferr-Tech.

Mooie mijlpalen! Jullie hebben een samenwerking met Vivochem/BÜFA. Kan je meer vertellen over de samenwerking?

BÜFA, het moederbedrijf van Vivochem is onze belangrijkste partner. Wij zijn binnen Ferr-Tech verantwoordelijk voor de Research & Development en de productie van FerSol®. Vivochem en BÜFA zijn verantwoordelijk voor de warehousing, de logistiek en de sales van ons product in Europa.

''Wij denken zeker niet dat we de enige zijn die het waterprobleem kunnen oplossen. Maar we willen wel graag een stukje van de puzzel zijn!''
Hoe ziet jullie ideale wereld met FerSol® eruit?

Een grote ambitie van Ferr-Tech is om het percentage van waterhergebruik in de industrie te verhogen. Wij geloven dat wij daaraan bij kunnen dragen met onze innovatie FerSol®. In een echte ideale wereld is er helemaal geen sprake meer van schoon waterschaarste. Dat is een enorme uitdaging waar we met z’n allen aan moeten werken. 

Om hier aan bij te kunnen dragen willen we FerSol® in alle delen van de wereld bekend maken. We focussen ons nu op Europa en de Verenigde Staten, maar we willen ons op termijn ook gaan richten op het Midden Oosten, Azië en Afrika . Dat zijn ook werelddelen waar veel kansen liggen om een bijdrage te kunnen leveren. Door onze internationalisering willen we FerSol® breder onder de aandacht brengen. We willen heel graag een mindset verandering in de industrie bewerkstellingen. We willen de industrie helpen het water schoner te lozen en een veel groter deel van het water te hergebruiken. 

Wat is er volgens jou nodig om het waterprobleem sneller op te lossen?

Er zijn heel veel mooie watertechnologie bedrijven. We willen heel graag gezamenlijk, met elkaar een bijdrage leveren aan het wereldwijde waterprobleem. De watertechnologiesector is niet heel concurrerend. We werken bijvoorbeeld veel samen met UV technieken, filtratietechnologieën en systeembouwers. Al deze technologieën zijn nodig om het waterprobleem op te lossen. Wij denken zeker niet dat we de enige zijn die het waterprobleem kunnen oplossen. Maar we willen wel graag een stukje van de puzzel zijn!

Judith, bedankt voor je tijd vandaag! Laten we ons blijven inzetten voor innovatieve oplossingen binnen onze sector. Samen kunnen we een betere toekomst creëren, waarin de industrie verantwoordelijkheid neemt voor het behoud en de bescherming van onze kostbare wereld.

Benieuwd geworden naar FerSol®?